Obchodné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom elektronického obchodu www.panacea.sk spoločnosťou PANACEA, s.r.o., Prielohy 693/3, 010 07 Žilina, IČO:36374512 /ďalej len predávajúci/ a obchodnými partnermi /ďalej len kupujúci/. Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia obchodným zákonníkom.

 

2. Návrh zmluvy – objednávka

 1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky. Objednávka môže byť vytvorená len elektronicky a musí obsahovať konkrétne údaje o názve tovaru, technickú špecifikáciu a všetky údaje v súlade s obchodným zákonníkom.
 2. Odoslaná objednávka je záväzná.
 3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.
 4. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške.

 

3. Ceny a záruka na tovar

 1. Ceny tovarov sú záväzné až do doby ich zmeny a platia pri objednávke cez náš elektronický obchod. Z dôvodu úspory nákladov a času pri vybavovaní objednávky elektronicky, sa cena tovaru zakúpeného cez e-shop nemusí zhodovať s cenou na predajni.
 2. Uvedené ceny sú konečné vrátane DPH.
 3. K cene tovaru je pripočítané poštovné na dobierku, ktorého výška je uvedená pri objednávke ( v rámci celej SR - 4,90 € s DPH ). Pri platbe vopred je poštovné 3,90 s DPH. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. Pri nákupe nad 70 EUR s DPH je dodanie ZADARMO.
 4. Ceny na eshope nemusia byť zhodné s cenami na kamennej predajni, nakoľko cenová stratégia a akcie sa vzťahujú na eshop osobitne.
 5. Záruka na tovar je 2 roky.

 

4. Platba za tovar

Platba za tovar objednaný prostredníctvom elektronického obchodu www.panacea.sk je realizovaná prostredníctvom zásielkovej spoločnosti formou dobierky alebo v hotovosti pri osobnom odbere.

 

5. Dodanie tovaru

 1. Dodanie tovaru je realizované expresnou zásielkovou službou na adresu určenú v objednávke alebo osobným prevzatím po dohode s predávajúcim v prevádzke PANACEA s. r. o., Prielohy 693/3, 010 07 Žilina - Solinky.
 2. Dodacia doba tovaru je od 24 hodín do 20 pracovných dní podľa skladových zásob.
 3. V prípade dlhšej dodacej doby ako 10 pracovných dní je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho.
 4. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar a prípadné mechanické poškodenie písomne zaprotokolovať s kuriérom zásielkovej služby a neodkladne informovať predávajúceho.
 5. Za mechanické poškodenie zistené po prevzatí tovaru predávajúci nezodpovedá.
 6. Ak si kupujúci pri možnosti "OSOBNÝ ODBER" neprevezme na predajni objednaný tovar do 10 pracovných dní od potvrdenia vybavenia objednávky, táto objednávka bude zrušená.

 

6. Odstúpenie od zmluvy /zásielkový obchod/

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.
 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
 3. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť v pôvodnom obale a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

  Formulár odstúpenia od zmluvy (PDF)

 

7. Ochrana osobných údajov

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcií ochrana osobných údajov.


ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch:

Rozsah a oprávnenosť reklamácie bude posúdená po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O stave a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Na všetok predávaný tovar, ak nie je pri tovare uvedené inak, sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá sa v prípade reklamácie predlžuje o dobu jej vybavenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamovaného výrobku predajcovi. Zákonom stanovená lehota na vybavenie rekamácie je 30 dní. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie tovaru.

Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Reklamovaný tovar doručí zákazník na vlastné náklady na adresu prevádzky spoločnosti PANACEA s.r.o. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí zákazník všetky výdavky spojené s reklamáciou.


SÚKROMIE

Prevádzkovateľ internetového obchodu na internetovej adrese www.panacea.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.

Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.