Hasiaci prístroj 2 kg - práškový s manometrom

SKU: AE019  /  Product Availability: Yes

Rating: Not Rated Yet

27,00 € / ks (s DPH)
Sales price without tax: : 22,50 €
Tax amount: 20%: 4,50 €

Technická špecifikácia:

Hmotnosť hasiva: 2kg
Triedy požiaru: ABC
Norma: EN 3
Rating: 8A/55B/C
Rozsah funkčných teplôt: -30°C až 60°C
Požiarna skupina: A B C

Rozmery: výška: 41,5 cm, šírka: 15 cm

Hodnotu tlaku výtlačného prostriedku trvale ukazuje manometer umiestený vo ventile. Pokiaľ sa ručička manometra nachádza v zelenom poli, tak hasiaci prístroj má predpísaný tlak.